Recent Posts

Thông báo về việc nộp học phí HKII năm học 2016-2017

Thông báo về việc nộp học phí HKII năm học 2016-2017: tại đây Lưu ý: – Thời gian thu học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2017. – Sau thời hạn trên sinh viên nào chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 thì sẽ không …

Xem tiếp