Recent Posts

Tập huấn: Thuyết minh viên theo tiêu chuẩn VTOS cho sinh viên Lữ hành – Khoa Du lịch, Đại học Huế

Chương trình tập huấn đã Bổ sung kiến thức và kỹ năng cho sinh viên chuyên ngành lữ hành và hướng dẫn. Đồng thời giới thiệu bộ tiêu chuẩn nghề thuyết minh viên VTOS đến với sinh viên và giảng viên giảng dạy lữ hành, thông qua đó phát hiện …

Xem tiếp

Hội thảo: Du lịch giáo dục “Vừa học vừa chơi” hướng phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành du lịch – Khoa Du lịch, Đại học Huế

Chương trình hội thảo đã trao đổi và nhận định nhu cầu phát triển loại hình du lịch “Vừa học vừa chơi”. Nghiên cứu tìm hiểu loại hình du lịch “Vừa học vừa chơi” làm căn cứ để phát triển chương trình du lịch Teambuilding tại một số Công ty …

Xem tiếp

Lịch công tác từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/04/2017

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 19-04-2017 8:00 Xét duyệt quyết toán 2016 Ban KHTC, BP TCKT Khoa Phòng họp KDL   08:00 Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ về Đề án Ngoại ngữ 2020.   …

Xem tiếp