Trang chủ / Tổ Thư viện (trang 10)

Tổ Thư viện

Đại học Huế tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

TTH.VN – Chiều 23/4, Đại học (ĐH) Huế tổ chức khai mạc triển lãm sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6. Rất đông sinh viên tham dự triển lãm sách Tham gia triển lãm có đầy đủ các trung tâm thông tin thư viện thuộc các trường …

Xem tiếp

Thông báo V/v tổ chức lớp học spss đợt 1 2018 (nhiều lớp)

Kính gửi các em sinh viên K49,                     Thư viện xin thông báo lịch học lớp SPSS đợt 1 (có danh sách ở file đính kèm) Thời gian học : Vào lúc:  8 h 00 Từ ngày 21/12 – ngày 24/12/2018. Nội dung học: …

Xem tiếp

Thông báo V/v tổ chức lớp học spss đợt 1 2018 (Lớp QLLH1)

Kính gửi các em sinh viên K49,                     Thư viện xin thông báo lịch học lớp SPSS đợt 1 (có danh sách ở file đính kèm) Thời gian học : Vào lúc:  14 h 00 Từ ngày 20/12 – ngày 23/12/2018. Nội dung học: …

Xem tiếp

Tập huấn, giới thiệu chuẩn biên mục mới cho các Thư viện khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Từ ngày 15-19 tháng 10 năm 2018,tại thành phố Huế, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tập huấn, giới thiệu chuẩn biên mục mới “Mô tả và truy cập tài nguyên – Ấn bản RDA tiếng Việt”. Lớp Tập huấn nằm trong chương trình tổ chức lần lượt tại …

Xem tiếp

Thông báo V/v tổ chức lớp học spss đợt 2

Kính gửi các em sinh viên K48,                     Thư viện xin thông báo lịch học lớp SPSS đợt 2  Thời gian học : Vào lúc:  7 h 30 Từ ngày 13/03 – ngày 16/3/2018. Nội dung học: 1. ngày 13/03/2018: Thư viện giới …

Xem tiếp

Thông báo V/v tổ chức lớp học spss đợt 1

Kính gửi các em sinh viên K48,                     Thư viện xin thông báo lịch học lớp SPSS đợt 1 (có danh sách ở file đính kèm) Thời gian học : Vào lúc:  7 h 30 Từ ngày 06/02 – ngày 09/2/2018. Nội dung …

Xem tiếp