Trang chủ / Đào tạo / Văn bản - biểu mẫu / Ban hành quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế

Ban hành quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế

BAN HÀNH QUY ĐỊNH DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

Đại Học Huế quyết định ban hành quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại Học Huế

Chi tiết tại link đính kèm

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG,THAY THẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG,THAY THẾ TRONG …