Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Báo cáo ba công khai / Báo cáo công khai năm học 2021-2022

Báo cáo công khai năm học 2021-2022

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (bieu_17).

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học (bieu_18).

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học (bieu_19).

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học (bieu_20).

5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học (bieu_21).

About Khảo thí

Tin liên quan

Cập nhật báo cáo công khai năm học 2020-2021

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại …