Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Báo cáo ba công khai / Báo cáo công khai năm học 2021-2022

Báo cáo công khai năm học 2021-2022

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (bieu_17).

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học (bieu_18).

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học (bieu_19).

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học (bieu_20).

5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học (bieu_21).

About Khảo thí

Tin liên quan

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân …