Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Khảo sát đảm bảo chất lượng / Báo cáo khảo sát người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên HK II NH 2016-2017

About Khảo thí

Tin liên quan

Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2021-2022

Nằm trong kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng hàng năm, học kỳ I …