Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Khảo sát đảm bảo chất lượng / Báo cáo khảo sát người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên HK II NH 2016-2017

About Khảo thí

Tin liên quan

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá toàn khoá học của sinh viên K51 tốt nghiệp năm 2021

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, Trường đã tiến hành khảo sát lấy ý …