Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Kết quả nghiên cứu KH&CN / CÁC ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠT GIẢI

CÁC ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠT GIẢI

 

CÁC ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠT GIẢI
TT Thành viên nhóm đề tài Giáo viên hướng dẫn Tên đề tài Thời gian thực hiện Xếp loại kết quả
1 Trần Thị Cẩm Nhung ThS. Đinh Thị Khánh Hà Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại vườn rau hữu cơ Kim Long, thành phố Huế 2021 Giải khuyến khích cấp Bộ
Giải Nhì cấp Đại học Huế
2 Lê Thị Mỹ Duyên
Bùi Thị Xuân
Võ Thị Ngọc Trang
ThS. Nguyễn Đoàn Hạnh Dung Ứng dụng phương pháp học cùng cộng đồng tại Khoa Du lịch – Đại học Huế 2020 Giải Nhì cấp Đại học Huế
Giải Khuyến Khích Giải thưởng khoa học Euréka
3 Nguyễn Hạnh Tuyền
Đồng Thị Thu Thảo
ThS. Nguyễn Thị Minh Phương Hoàn thiện tua du lịch trải nghiệm tại làng Thanh Thủy, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 Giải Ba cấp Đại học Huế
4 Phan Thị Thu Thảo
Phan Văn Lam Trường
ThS. Đinh Thị Hương Giang Đánh giá cảm nhận của sinh viên Khoa Du lịch về phương pháp học cùng cộng đồng 2019 Giải Khuyến Khích cấp Đại học Huế
5 Phan Thị Thái
Trần Thị Ngọc Trà My
ThS. Đào Thị Minh Trang Sự cản trở đối với người dân tham gia vào hoạt động homestay tại thành phố Huế 2018 Giải Ba cấp Đại học Huế
6 Trần Thị Ngọc Mỹ ThS. Ngô Văn Sơn Nghiên cứu vận dụng
công cụ SEM trong hoạt động Marketing của Doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại Huế
2017 Giải Ba cấp Đại học Huế

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

CHIA SẺ CỦA DU HỌC SINH LÀO VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Với mong muốn đem những kiến thức đã học tại Việt Nam để áp dụng …