Trang chủ / Lịch công tác / Lịch tuần thứ 4 (Từ ngày 23/8/2021-29/8/2021)

Lịch tuần thứ 4 (Từ ngày 23/8/2021-29/8/2021)

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
 

Thứ hai,
23-08-2021

07:30 Họp giao ban đầu tuần

(Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow)

 

Thầy: Hữu Tuấn, Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yowến Giám đốc Đại học Huế
  09:00 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế

(Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zyz-nunq-uqo)

 

Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 97/QĐ-ĐHH ngày 29/01/2021 và Quyết định 102/QĐ-ĐHH ngày 01/02/2021 của Giám đốc Đại học Huế

(Thầy Hữu Tuấn)

Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zyz-nunq-uqo Giám đốc Đại học Huế – Trưởng Ban
 

 

Thứ ba,
24-08-2021

 

08:00

 

Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021

 Hiệu trưởng; các Phó khoa trưởng,  Trường Du lịch: trực tuyến tại đơn vị.

(Link họp trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số 3549/BGDĐT-GDĐH ngày 19/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ tư,
25-08-2021
14:00 Tập huấn sử dụng chữ ký số văn bản hành chính của Đại học Huế

(Trực tuyến tại: https://meet.google.com/szd-ztyz-bvj)

 

Theo Công văn số 1324/ĐHH-VP ngày 20/8/2021 của Đại học Huế

(Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên, thầy Cường)

Trực tuyến tại: https://meet.google.com/szd-ztyz-bvj Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
26-08-2021
14:00 Họp bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc Đại học Huế.

(Họp trực tuyến tại: https://meet.google. Com/qqz-fgpu-grt)

Thầy: Hữu Tuấn,
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Họp trực tuyến

Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch hội đồng
Thứ sáu,
27-08-2021
08:00 Họp bàn kế hoạch triển khai Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 – 2022

(Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/ctv-xbhx-nrq)

 

– Đại diện lãnh đạo Phòng/Tổ Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo Công tác sinh viên.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Họp trực tuyến  

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung
  14:00 Họp Hội đồng Viện Mêkông (Mekong Institute) lần thứ 1 năm 2021

(Hình thức trực tuyến)

 

* Trường Du lịch: Cô Lê Thị Thanh Châu, Giảng viên Khoa Quản lý sự kiện và Công nghệ truyền thông. Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

(Link: https://us02web.zoom.us/j/87131868582?pwd=QjhGMXVJbUhlblB0Q05BWmlSakVrdz09)

 

Giám đốc Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …