Trang chủ / KH & HTQT / CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN CỦA HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ ASEAN-TRUNG QUỐC (ACYLS) 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN CỦA HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ ASEAN-TRUNG QUỐC (ACYLS) 2020

Thông tin về việc kêu gọi ứng viên nộp hồ sơ cho CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN CỦA HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ ASEAN-TRUNG QUỐC (ACYLS) 2020 cụ thể như sau:
Bậc học:
– 10 ứng viên để theo học chương trình Thạc sĩ (2-3 năm)
– 10 ứng viên để theo học chương trình Tiến sĩ (3-4 năm)
– 20 ứng viên cho chương trình học giả nghiên cứu ngắn hạn (4-5 tháng)
Thời hạn nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến tại link: https://studyinchina.csc.edu.cn/http://www.campuschina.org/http://www.aunsec.org trước ngày 30/04/2020
Yêu cầu: 
– Ứng viên phải là công dân của các nước trong khối ASEAN (trong đó có Việt Nam)
– Có bằng tốt nghiệp Đại học và dưới 45 tuổi đối với chương trình Thạc sĩ
– Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và dưới 45 tuổi đối với chương trình Tiến sĩ
– Tối thiểu có bằng tốt nghiệp Đại học đối với chương trình học giả nghiên cứu ngắn hạn
– Thành thạo tiếng Anh (phải có điểm IELTS ít nhất 6.0 hoặc điểm TOEFLE ít nhất 80)
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Tổ KH&HTQT

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Khoá học “Quản trị khách sạn cao cấp” của GS. Dipra Jha, Đại học Washington State, Hoa kỳ tại Trường Du lịch – Đại học Huế

  Vào sáng ngày 23, 24 và 26/04/2024, GS. Dipra Jha, thuộc top 100 người …