Trang chủ / Lịch công tác (trang 23)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2018 (từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 24-07-2018 8:00 Họp thông qua chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Trưởng các bộ môn, thầy Quốc Tuấn, thầy Hoài, cô Uyên Phòng họp KDL Khoa trưởng 9:00 Họp tiến độ báo cáo tự …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2018 (từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 17-07-2018 14:00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng Thầy Ngọc, thầy Chính Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế Thứ tư, 18-07-2018 7:30 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2018 (từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 10-07-2018 06:30 Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 -Thầy Cường, -Thường trực Đoàn Thanh niên – Đội hình Sinh viên tình nguyện của các đơn vị. Tiền sảnh Nhà …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2018 (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 05-07-2018 08:00 Hội thảo: “Cải tiến phương pháp dạy và học thích ứng với thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chuẩn nghề Du lịch MRA-TP của các nước ASEAN” Bộ môn EMM, CBGV quan …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2018 (từ ngày 24/6/2018 đến ngày 01/7/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Chủ nhật, 24-06-2018 07:00 Thi THPT quốc gia năm 2018 (Từ ngày 24-27/6/2018, thời gian cụ thể từng buổi theo lịch thi của Bộ GD&ĐT quy định) Thành viên theo Quyết định652/QĐ-ĐHH ngày  29/5/2018 của Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2018 (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 18-06-2018 9:00 Họp Ban tổ chức Hội thảo thuộc dự án TOURIST Các thành viên trong Ban tổ chức Phòng Khoa trưởng Khoa trưởng 14:00 Hội thảo: Ứng dụng phương pháp nghiên cứu định tính …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2018 (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 11-06-2018 07:30 Khai mạc “Chương trình đào tạo giảng viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” Thầy Cường, thầy Phụng, thầy Văn Sơn, thầy Trường Sơn Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2018 (từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 04-06-2018 07:00 Hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2018)   – Thầy Cường; – Đại diện Đoàn Khoa Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi Ban Giám đốc Đại học …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 5 năm 2018 (từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 29-05-2018 08:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH Thứ tư, 30-05-2018 17:30 Tổ chức ngày Quốc tế …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2018 (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ sáu, 25-05-2018 8:00 Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về ngôn ngữ, xã hội và văn hóa trong bối cảnh châu Á Thầy Cường Trung tâm Hội nghị Quốc tế – Khách sạn Hương Giang …

Xem tiếp