Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo (trang 10)

Tin Đào đạo

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K50, K51 CHƯA TỐT NGHIỆP

Các bạn K50, K51 chưa tốt nghiệp nhưng thiếu một trong các chứng chỉ và bằng tốt nghiệp THPT thì nộp gấp đến Phòng ĐT-CTSV để kịp bổ sung vào hồ sơ để xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021. – Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT. – …

Xem tiếp

Thông báo về việc xét miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc xét miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên các Khóa K52, K53, K54 đủ điều kiện xét miễn giảm học phí  học kỳ I năm học 2021 – …

Xem tiếp

Thông báo về việc xét hỗ trợ cấp chi phí học tập học kỳ I năm học 2021– 2022

   Thông báo về việc xét hỗ trợ cấp chi phí học tập học kỳ I năm học 2021 – 2022    Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên các Khóa K52, K53, K54 đủ điều kiện xét hỗ trợ chi phí học tập …

Xem tiếp

Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2021 – 2022

    Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2021 – 2022     Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên các Khóa K52, K53, K54 đủ điều kiện xét trợ cấp xã hội học kỳ I …

Xem tiếp

Thông báo Danh sách đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I năm học 2021-2022

Phòng ĐT-CTSV Trường Du lịch thông báo Danh sách đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I năm học 2021-2022 Danh sách sinh viên đăng ký và đóng tiền: tại đây Danh sách sinh viên kiểm tra, điều chỉnh thông tin: tại đây Lưu ý: Hiện tại đã …

Xem tiếp

Thông báo học bổng Nguyễn Trường Tộ (VNHELP) năm học 2021-2022

Thông báo học bổng Nguyễn Trường Tộ (VNHELP) năm học 2021-2022 Sinh viên đăng ký xét cấp học bổng làm hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên hạn cuối là ngày 24/9/2021 (Thứ Sáu) Số lượng: 12 suất. Trị giá: 200 USD/suất/năm …

Xem tiếp

Thông báo Thời khóa biểu các khóa học kỳ I, năm học 2021-2022

Thông báo Thời khóa biểu các khóa học kỳ I, năm học 2021-2022 Phòng ĐT-CTSV Thông báo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2021-2022 dành cho sinh viên các khóa Thời khóa biểu: tại đây Riêng thời khóa biểu Thể dục sẽ có thông báo sau. Mã các …

Xem tiếp

Kỳ thi kết thúc học phần, năm học 2020-2021 (Đợt 5) Theo hình thức thi trực tuyến (Học kỳ II, Học kỳ hè)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 5) theo hình thức thi trực tuyến dành cho sinh viên Khóa 52, 53, 54. Kế hoạch tổ …

Xem tiếp

Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021 (Đợt 4) Theo hình thức thi trực tuyến

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 4) theo hình thức thi trực tuyến dành cho sinh viên Khóa 52, 53, 54. Kế hoạch tổ …

Xem tiếp