Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / DANH SÁCH SINH VIÊN K46, K47, K48 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP CÙNG ĐỢT 2 K48.

DANH SÁCH SINH VIÊN K46, K47, K48 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP CÙNG ĐỢT 2 K48.

DANH SÁCH SINH VIÊN K46, K47, K48 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP CÙNG ĐỢT 2 K48.
Các bạn sinh viên có thắc mắc vui lòng đến trực tiếp tại tổ Đào tạo – Công tác sinh viên.
Thời gian từ ngày thông báo đến 16h00′ ngày 28/02/2019.
Link chi tiết tại bên dưới:
K46:http://www.mediafire.com/…/DS+SV+K46+du+dk+TN.25.02.2019.xl…
K47:http://www.mediafire.com/…/DS+SV+K47+du+dk+TN.25.02.2019.xl…
K48:http://www.mediafire.com/…/DS+SV+K48+du+dk+TN.25.02.2019.xl…

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …