Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Về việc đóng học phí học lại, cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2018-2019

Về việc đóng học phí học lại, cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2018-2019

Về việc đóng học phí học lại, cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo thời gian đóng học phí HL, CT, HV học kỳ II năm học 2018-2019 từ ngày 26-02 đến hết ngày 28-02.

Các bạn đã đăng kí HL, CT, HV vui lòng đến tại phòng Kế hoạch- Tài chính đóng học phí đúng thời gian trên để có danh sách vào học kịp với lịch học các lớp.

Trân trọng thông báo.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …