Recent Posts

Tổ chức Seminar: Nâng cao năng lực xuất bản quốc tế cho Giảng viên Trường Du lịch – Đại học Huế – Chuyên gia: Dr. Rodney William Caldicott (Southern Cross Universitiy, Australia)

Trong khuôn khổ Hợp tác quốc tế kết nối các Chuyên gia về lĩnh vực du lịch giữa Trường Du lịch – Đại học Huế và Southern Cross Universitiy, Australia. Sáng ngày 03/02/2023, Dr Rodney William Caldicott đến từ Southern Cross Universitiy, Australia đã có buổi chia sẽ Seminar với …

Xem tiếp

Thông báo về việc xét chọn học bổng Keidanren & JCCI năm học 2022-2023

Trường Du lịch thông báo về việc xét chọn học bổng Keidanren & JCCI năm học 2022-2023 Chi tiết link đính kèm: Trân trọng.! Thông báo Học bổng Keidanren-JCCI NH 2022-2023 File size: 50 KB Downloads: 288

Xem tiếp

Thông báo Kế hoạch thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp năm học 2022-2023.

Phòng ĐT&CTSV gửi Thông báo Kế hoạch thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp năm học 2022-2023. Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng.! TB-kế-hoạch-năm-cuối-K53.signed File size: 510 KB Downloads: 1254

Xem tiếp