Recent Posts

Thông báo nhận giấy xác nhận,Giấy chứng nhận giáo dục đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019.

Thông báo nhận giấy xác nhận,Giấy chứng nhận giáo dục đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019. Thông báo về việc nhận Giấy xác nhận, chứng nhận Giáo dục thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 như sau:– Sinh viên trường Đại học Kinh …

Xem tiếp

Thông báo về việc thực hiện thu bổ sung tiền Bảo hiểm sinh viên năm học 2022-2023

Căn cứ theo nguyện vọng của sinh viên các Khóa muốn nộp bổ sung tiền Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể (chậm trễ thời gian tham gia bảo hiểm trước đó) Trường Du lịch triển khai để sinh viên các Khóa K53, K54, K55, K56 thực hiện …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 02 năm 2023 (từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,07-02-2023 14:00 Làm việc với Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại diện Ban giám hiệu Phòng họp TDL Hiệu trưởng Thứ tư,08-02-2023 8:00 Họp Hội đồng cập nhật chương …

Xem tiếp