Recent Posts

Lịch công tác tuần 1 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,04-10-2023 07:30 Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 Trường Du lịch – Đại học Huế Toàn thể viên chức và người lao động TDL   Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh TT.Huế, 41 A Hùng …

Xem tiếp

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp năm 2023

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp năm 2023 Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng ./. Dot 2.2023_QĐ 988 ngay 18.7.2023 File size: 1 MB Downloads: 179 Dot1.2023_QĐ 178 ngay 23.2.2023 File size: 777 KB Downloads: 137

Xem tiếp

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp năm 2022

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp năm 2022 Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng ./. Dot1.2022_QĐ 261 ngay 4.3.2022 File size: 1 MB Downloads: 72 Dot2.2022_DS QĐ 1137_ngay 8.8.2022 File size: 1 MB Downloads: 61 Dot2.2022_QĐ 1137_ngay 8.8.2022 File size: 600 KB Downloads: 55

Xem tiếp