Recent Posts

Lịch công tác tuần 4 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,23-10-2023 14:00 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024  Thầy Hữu Tuấn   Hội trường Đại học Huế, số …

Xem tiếp

Kỷ nguyên của Sự Thấu hiểu Du khách: Sự chuyển đổi từ B2B sang B2C

Ngành du lịch ghi nhận một sự chuyển mình (transform) từ mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) sang mô hình doanh nghiệp với người tiêu dùng-khách du lịch (B2C) trong những năm gần đây. Chìa khóa của bất kỳ chiến lược nào trong bối cảnh du lịch hiện …

Xem tiếp

Thông báo Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Thông báo Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024 Thông báo, mẫu đơn chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng./. THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NH 2023-2024 File size: 21 KB Downloads: 304 Mẫu thông tin sinh viên File size: 55 KB Downloads: 145 Don_xin_du_tuyen_hoc_bong_NTT1 File …

Xem tiếp