Recent Posts

Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2022-2023

Nằm trong kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng hàng năm, năm học 2022-2023, Trường đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên …

Xem tiếp

Thông báo cuộc thi ” Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023

Thông báo cuộc thi ” Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia thông báo cuộc thi ” Chung tay vì an toàn giao thông’ năm 2023 Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng./. 5498_BGDDT_GDCTHSSV_thele File size: 640 KB Downloads: …

Xem tiếp

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKII 2022 – 2023 (Đợt 3)

Bộ phận Khảo thí và ĐBCLGD, Phòng Đào tạo và CTSV, Trường Du lịch sẽ nhận đơn phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2022 – 2023 đợt thi tháng 8, tháng 9 năm 2023 và sinh viên học lại, cải thiện, học …

Xem tiếp