Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Trân trọng giới thiệu cuốn sách: Đường kách mệnh

Trân trọng giới thiệu cuốn sách: Đường kách mệnh

Giới thiệu tác phẩm: Đường Kách Mệnh

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách

Địa chỉ URL VIDEO gốc: https://www.youtube.com/watch?v=JA3YS0107tw&list=PLvcfNPHGCQdOfHfZdgK1-CA0QLnepOLFX&index=76

About Tổ Thư viện

Tin liên quan

Công khai toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng của NCS Lê Thị Tố Quyên Khóa năm 2019, ngành Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc …