Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học Sinh Viên

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học Sinh Viên

Ngày 17/5/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng khoa học tuyển chọn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên năm 2024.

Căn cứ quyết định số 493/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2024 về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đưa ra tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện năm 2024 tại Trường Du lịch thuộc Đại học Huế, có 9 đề xuất được thông qua và tiến tới vòng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài.

TS. Trần Thị Ngọc Liên – Chủ tịch hội đồng

Mở đầu buổi họp, ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga, Thư ký hội đồng tuyên bố lý do và công bố Quyết định số 525/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên thực hiện năm 2024 tại Trường Du Lịch – Đại Học Huế;

9 nhóm sinh viên trình bày những nội dung cốt lõi của bản thuyết minh đề tài.

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài công bố bản nhận xét Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của các ủy viên phản biện. Các thành viên hội đồng đánh giá cao tính khả thi về các giải pháp và dự kiến sản phẩm khoa học của các đề tài trình bày. Ngoài ra, tại buổi họp các nhóm còn được nghe nhiều ý kiến đóng góp bổ ích cho việc phát triển đề tài, chỉnh sửa lại theo các gợi ý của phản biện và hội đồng.

Kết quả các đề tài được Hội đồng thông qua.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Chương trình thực tập tại doanh nghiệp: Bệ phóng vững chắc để phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Trường Du lịch

Trường Du lịch luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp du …