Blog Layout

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2021 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

   Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 19-01-2021 08:00 Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2021     Thầy Hữu Tuấn   Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế 15:00 Hội nghị …

Xem tiếp

Thông báo xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ II năm học 2020-2021

Thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi …

Xem tiếp

Thông báo xét trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2020 – 2021

Thực hiện Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/08/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các …

Xem tiếp

Thông báo xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 – 2021

Thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 …

Xem tiếp

Thông báo về việc đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2020-2021 Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và các khoa, trường …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 01 năm 2021 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

  Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ sáu, 15-01-2021 14:00 Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đại học Huế và Công an thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với HSSV cư trú …

Xem tiếp

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021 Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên Trường Du lịch thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021 Link …

Xem tiếp

Danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2020-2021

Tổ Đào tạo – CTSV thông báo danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2020-2021. Sinh viên xem danh sách tại đây: 2097_qd_dhh File size: 1 MB Downloads: 526

Xem tiếp

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021

Tổ Đào tạo-CTSV thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021. Sinh viên xem danh sách tại đây: 2096_qd_dhh File size: 2 MB Downloads: 672

Xem tiếp

Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020-2021

Tổ Đào tạo – CTSV thông báo danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020-2021. Sinh viên xem danh sách tại đây: 2095_qd_dhh File size: 570 KB Downloads: 330

Xem tiếp