Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN CỦA CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN CỦA CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

     THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN CỦA CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
    Căn cứ Công văn số 1440/ĐHH-KGDTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Đại học Huế về việc rà soát thông tin sinh viên của các khóa tuyển sinh năm 2015 trở về trước chưa được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất. Các bạn sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước chưa được cấp chứng chỉ liên hệ với Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên, Trường Du lịch để cập nhật thông tin sinh viên.
    Thời hạn trước ngày 30/9/2021
Mọi thắc mắc liên hệ cô Trang: 0234 389 7755
Chi tiết xem ở file đính kèm.

Trân trọng.!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …