Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN CỦA CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN CỦA CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

     THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN CỦA CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
    Căn cứ Công văn số 1440/ĐHH-KGDTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Đại học Huế về việc rà soát thông tin sinh viên của các khóa tuyển sinh năm 2015 trở về trước chưa được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất. Các bạn sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước chưa được cấp chứng chỉ liên hệ với Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên, Trường Du lịch để cập nhật thông tin sinh viên.
    Thời hạn trước ngày 30/9/2021
Mọi thắc mắc liên hệ cô Trang: 0234 389 7755
Chi tiết xem ở file đính kèm.

Trân trọng.!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Thông báo Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024 Thông báo, mẫu đơn chi …