Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Hướng dẫn quy trình khảo sát trực tuyến cho sinh viên K51

Hướng dẫn quy trình khảo sát trực tuyến cho sinh viên K51

     Chương trình khảo sát trực tuyến thông qua hệ thống xem điểm, được thiết kế nhằm mục đích khảo sát lấy ý kiến người học đối với chất lượng giảng dạy của giảng viên qua từng học kỳ của khóa học, dành cho tất cả các sinh viên của Khoa Du lịch, được cài đặt tại địa chỉ http://hat.hueuni.edu.vn/xemdiem. Sau khi truy cập vào địa chỉ trên thì màn hình đăng nhập xem điểm được hiện lên như bên dưới.

capture

Hình 1. Màn hình đăng nhập xem điểm trực tuyến

     Sinh viên của Khoa sử dụng tài khoản xem điểm để đăng nhập vào hệ thống. Giao diện sau khi sinh viên đăng nhập sẽ xuất hiện như dưới đây:

c2

Hình 2. Màn hình trang cá nhân sau khi đăng nhập

     Để bảo đảm tính an toàn và bí mật của chủ tài khoản, sau khi đăng nhập sinh viên lưu ý nhớ thay đổi mật khẩu đăng nhập của mình, như hình mô tả bên dưới:

c3

Hình 3. Giao diện thay đổi thông tin cá nhân

     Sinh viên truy cập vào trang xem điểm cá nhân thì bắt buộc phải qua quá trình khảo sát.  Đối với các học phần của mỗi học kỳ sẽ tương ứng với phiếu khảo sát của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, như mô tả hình bên dưới:

c4

Hình 4. Giao diện sinh viên tiến hành khảo sát

     Sinh viên lần lượt điền vào phiếu khảo sát của từng học phần của mỗi học kỳ. Sinh viên phải chọn câu trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi, thông qua các giá trị của thang đo về mức độ đồng ý theo quy ước sau:

1 2 3 4 5
Hoàn toàn không đồng ý Không

đồng ý

Phân vân Đồng ý Hoàn toàn

đồng ý

     Ngoài ra, sinh viên cần góp ý kiến riêng của mình, thì đề xuất tại câu hỏi mở bên dưới phiếu khảo sát. Cuối cùng, click “Gửi phiếu khảo sát”.

     Để kết quả kháo sát đúng với thực tế góp phần vào nâng cao phương pháp giảng dạy, yêu cầu sinh viên phải đánh giá trung thực, khách quan và công bằng, tránh tình trạng trả lời qua loa để kết thúc xem điểm.

c5

Hình 5. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

About Khảo thí

Tin liên quan

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

    I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực …