Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 01 tháng 01 từ ngày 02/02/2023 đến ngày 08/02/2023)

Lịch công tác tuần 01 tháng 01 từ ngày 02/02/2023 đến ngày 08/02/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
02-01-2023

 

Nghỉ bù Tết Dương lịch

 

 

 

Thứ năm,
05-01-2023

08:00

Thông qua phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Huế (tỷ lệ 1/2000) theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Thầy Hữu Tuấn

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

14:00

Họp đăng cai tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023 – SV.STARTUP-2023

 

Thầy Hữu Tuấn

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Đại học Huế

Thứ sáu,
06-01-2023

08:00

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

 

Thầy Chính

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch CĐCS Cơ quan Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,23-04-2024 …