Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2018 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018)

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2018 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
05-03-2018
8:00 Làm việc với Đoàn trường Đại học Shizuoka – Nhật Bản Thầy Hữu Tuấn, tổ KHHTQT Phòng họp KDL Khoa Trưởng
Thứ ba,
06-03-2018
8:00 Thẩm định dự toán tài chính năm 2018 Thầy Hữu Tuấn, thầy Ngọc, cô Vân Ti, thầy Dương Thiện Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Đại diện Ban Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-03-2024 …