Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
06-06-2023

09:30

Họp Hội đồng xét chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức và người lao động của cơ quan và các đơn vị thuộc Đại học Huế

 

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,02-07-2024 …