Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 5 (từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017)

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 (từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
08-05-2017
10:30 Làm việc với BTV Đoàn Đại hoc Huế Đại diện Chi ủy, BCN Khoa, BTV Đoàn Phòng họp  

 

 

Thứ tư,
10-05-2017
7:00 Đại hội Đoàn thanh niên Khoa Du lịch – Phiên thứ nhất -BCH Đoàn, đoàn viên được triệu tập HT tầng 5 – KDL Bí thư ĐTN
13:30 Đại hội Đoàn thanh niên Khoa Du lịch – Phiên thứ hai -Đại biểu theo giấy mời, đoàn viên được triệu tập HT tầng 5 – KDL Bí thư ĐTN
Thứ năm,
11-05-2017
08:00 Họp Ban xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Du lịch, Đại học Huế. Cô Tám, thầy Tuấn, thầy Ngọc, thầy Cường Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Lê Văn Anh
Thứ sáu,
12-05-2017
8:00 Họp Hội đồng Khoa học thông qua chương trình đào tạo Theo Quyết định Phòng họp KDL Chủ tịch Hội đồng
13:30 Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Đại học Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 – Đại biểu (theo giấy mời); Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi  Bí thư Đoàn Cơ quan ĐHH
Thứ bảy,
13-05-2017
08:00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Khoa trưởng Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

* Đại học Huế: Tổ công tác Đại học Huế.
* Khoa Du lịch:
– Chỉ ủy, lãnh đạo Khoa;
– Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn TNCS.
– Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; tổ trưởng các tổ công đoàn;
– Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ.
Khoa Du lịch, 22 Lâm Hoằng, TP. Huế Tổ trưởng Tổ công tác Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 …