Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ năm,
21-03-2024

14:00

Họp Hội đồng thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình “Quản lý và marketing điểm đến du lịch do PGS. TS. Bùi Thị Tám, Trường Du lịch – Đại học Huế làm chủ biên

– Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế;

– Chủ biên và thành viên tham gia giáo trình;

– Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp, Trường Du lịch, 22 Lâm Hoằng

Chủ tịch Hội đồng

Thứ sáu,
22-03-2024

08:00

Hội đồng nghiệm thu cấp CS đề tài ĐHH2022-10-26 – CTHĐ

Thành viên theo QĐ 241/QĐ-ĐHH

Phòng họp TDL

PGS.TS. Bùi Thị Tám

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-03-2024 …