Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2018 (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018)

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2018 (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
18-06-2018
9:00 Họp Ban tổ chức Hội thảo thuộc dự án TOURIST Các thành viên trong Ban tổ chức Phòng Khoa trưởng Khoa trưởng
14:00 Hội thảo: Ứng dụng phương pháp nghiên cứu định tính trong du lịch Bộ môn EMM, Marketing group, CBGV quan tâm Phòng họp KDL PGS.TS.Bùi Thị Tám
15:30 Hội thảo: Phương pháp phân tích mạng lưới xã hội trong nghiên cứu về du lịch Bộ môn EMM, Marketing group, CBGV quan tâm Phòng họp KDL PGS.TS.Bùi Thị Tám
Thứ ba,
19-06-2018
8:00 Hội nghị học tập Nghị quyết Công đoàn các cấp và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2018
(cả ngày)

 

Thành phần theo thông báo Hội trường Đại học Huế, số 04 Lê Lợi  Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ tư,
20-06-2018
07:30 Tập huấn nghiệp vụ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018

 

 Thành phần theo Quyết định652/QĐ-ĐHH ngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế; Hội trường Đại học Huế, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương – Trưởng đoàn
Thứ sáu,
22-06-2018
8:00 Hội thảo Dự án TOURIST Đại biểu có giấy mời, CBGV quan tâm Phòng họp KDL Khoa trưởng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,23-04-2024 …