Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

Lịch công tác tuần 4 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
23-01-2024

14:00

Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

Thầy Hữu Tuấn

 

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

Thứ sáu,
26-01-2024

14:00

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

* Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế:

– Đảng ủy viên ;

– Bí thư các đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc;

– Các thành viên Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy;

– Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi Đoàn cơ sở Cơ quan ĐHH;

– Các tập thể và cá nhân được khen thưởng;

– Tất cả các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan ĐHH.

 

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

19:00

Hội diễn Văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân”

* Công đoàn cơ sở trực thuộc:

– Ủy viên Ban Chấp hành;

– CĐCS thành viên, Công đoàn Bộ phận: Chủ tịch/Phó Chủ tịch;

– Tổ Công đoàn trực thuộc: Tổ trưởng/Tổ Phó;

– Văn phòng Công đoàn;

– Viên chức, người lao động tham gia các tiết mục tại Hội diễn.

* Viên chức, người lao động và sinh viên quan tâm.

 

Hội trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,01-01-2024 …