Trang chủ / Lịch công tác tuần 5 tháng 10 năm 2018 (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)

Lịch công tác tuần 5 tháng 10 năm 2018 (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)

Thời gian

 

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
29-10-2018
13:00 Làm việc Công ty Canvas Gate, Inc. Thầy Cường, cô Ngọc Liên, thấy Thanh Long, cô Ngọc Anh Phòng họp KDL Khoa trưởng
Thứ ba,
30-10-2018
09:30 Đại học Huế làm việc với Công ty Canvas Gate, Inc.

 

Thầy Cường Phòng tiếp khách ĐHH, số 03 Lê Lợi P. Giám đốc Đại học Huế (Huỳnh Văn Chương)
13:30 Thông qua tập sự giảng dạy đối với giảng viên tuyển dung năm 2017

 

Thành phần theo QĐ số 328/QĐ-ĐHH ngày 30/3/2018 Phòng họp KDL Chủ tịch Hội đồng
15:00 Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015-2020) Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Huế

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn  Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
Thứ năm,
01-11-2018
08:00 Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế

 

Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu,
02-11-2018
08:00 Họp Hội đồng thẩm định Đề án Tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế của Khoa Du lịch Thầy Hữu Tuấn, thầy Cường, cô Thanh Nga, cô Minh Trang Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương – Chủ tịch Hội đồng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 5 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,28-05-2024 …