Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo của Khoa GDTC về việc cấp chứng chỉ GDTC khóa tuyển sinh 2014

Thông báo của Khoa GDTC về việc cấp chứng chỉ GDTC khóa tuyển sinh 2014

Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2016-2017 của sinh viên khối không chuyên, Khoa Giáo dục Thể chất sẽ xét cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất cho sinh viên Khóa tuyển sinh năm 2014 của các Trường Đại học thành viên và các Khoa trực thuộc Đại học Huế. Vậy Khoa chúng tôi kính đề nghị Quý Trường, Khoa thông báo cho sinh viên những nội dung sau:

  1. Đối với sinh viên đã hoàn thành 5 học phần (xem điểm tổng hợp tại trang web khoa GDTC)

– Nếu có sai sót về điểm hoặc thiếu thông tin cá nhân (ngày sinh, nơi sinh) yêu cầu sinh viên liên hệ với Phòng ĐT-KHHTQT khoa GDTC để điều chỉnh

* Thời gian : Từ ngày 20/5 đến hết ngày 23/6/2017

Quá thời gian trên sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

  1. Sinh viên muốn biết thông tin chi tiết liên hệ Phòng ĐT-KHHTQT (ĐT: 054.3821212) hoặc vào trang web: www.khoagdtc.hueuni.edu.vn

Trân trọng cảm ơn.

Sinh viên xem điểm tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K51, K52, K53 CHƯA TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K51, K52, K53 CHƯA TỐT NGHIỆP Các bạn …