Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Thông báo về việc tham gia bảo hiểm thân thể của sinh viên năm học 2017-2018

Thông báo về việc tham gia bảo hiểm thân thể của sinh viên năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 của Khoa Du Lịch – Đại   học Huế,

 Căn cứ thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm thân thể của sinh viên năm học

 2016 – 2017 của sinh viên các khóa 48 , 49 , 50 .

             Phòng Tổ chức – Hành chính Khoa Du Lịch thông báo về việc đóng bảo hiểm thân thể của sinh viên các khóa cụ thể như sau :

  1. Mức đóng bảo hiểm thân thể năm học 2017 – 2018 là: 70.000đồng/12 tháng
  2. Thời hạn thẻ : 01/11/2017 – 31/10/2018
  3. Thời gian thu

   Bắt đầu thu vào ngày 10/10/2017 đến hết ngày 16/10/2017

    _ Thông báo này có kèm theo mẫu đăng ký tham gia bảo hiểm thân thể của sinh viên( Lớp trưởng nhận từ phòng y tế bắt đầu từ ngày 9/10/2017)

    _ Đề nghị lớp trưởng khi nhận được thông báo phổ biến rộng rãi cho sinh viên lớp mình biết.

    _ Sinh viên các lớp nộp cho lớp trưởng sau đó lớp trưởng tổng hợp lại nộp cho phòng y tế. trước ngày 16/10/2017.

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học Sinh Viên

Ngày 17/5/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng khoa học …