Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo Danh sách học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo Danh sách học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo Danh sách học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I năm học 2020-2021

Tổ ĐT – CTSV Thông báo Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I năm học 2020-2021 

Danh sách sinh viên đăng ký: tại đây

Nộp học phí học lại, học cải thiện, học vượt với 02 hình thức:

+ Nộp online tại mục nộp học phí trực tuyến

+ Nộp trực tiếp tại Tổ Kế hoạch – Tài chính

Thời gian đóng học phí học lại, học cải thiện, học vượt từ ngày 15/9 đến hết ngày 20/9.

Lưu ý: +  Sinh viên kiểm tra đầy đủ thông tin vui lòng đóng học phí đúng thời hạn để Tổ ĐT – CTSV  sắp xếp lớp học kịp thời theo thời khóa biểu các lớp.

             + Những bạn sinh viên được bôi đỏ, vui lòng liên hệ Tổ ĐT – CTSV để bổ sung thông tin đầy đủ, nếu không bổ sung sẽ không được sắp xếp lớp học.

              + Thắc mắc về việc đóng học phí học lại, vui lòng liên hệ Tổ Kế hoạch – Tài chính, Sđt 02343936286 để được hướng dẫn.

              + Bổ sung thông tin đăng ký vui lòng liên hệ Tổ ĐT-CTSV, Sđt 02343897755.

Trân trọng!

 

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …