Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo đến SV K51 về việc đăng ký chuyên ngành

Thông báo đến SV K51 về việc đăng ký chuyên ngành

Thông báo đến SV K51 về việc đăng ký chuyên ngành:

SV K51 đăng ký chuyên ngành theo mẫu đơn (tại đây).

Lớp trưởng nhận đơn, tổng hợp và nộp về phòng ĐT-CTSV.

Thời gian nhận đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/09/2017.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …