Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo đến SV K51 về việc đăng ký chuyên ngành

Thông báo đến SV K51 về việc đăng ký chuyên ngành

Thông báo đến SV K51 về việc đăng ký chuyên ngành:

SV K51 đăng ký chuyên ngành theo mẫu đơn (tại đây).

Lớp trưởng nhận đơn, tổng hợp và nộp về phòng ĐT-CTSV.

Thời gian nhận đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/09/2017.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …