Trang chủ / Đào tạo / Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKI 2022 – 2023 (Đợt 2)

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKI 2022 – 2023 (Đợt 2)

Bộ phận Khảo thí và ĐBCLGD, Phòng Đào tạo và CTSV, Trường Du lịch sẽ nhận đơn phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2022 – 2023 của K54 QTKD, K54 TCSK, K54 QLLH, K54 HDDL, K55 QTDVDLLH ĐT 1, K55 QTDVDLLH ĐT 2, K55 DL, K55 QTKS, K55 QTNH&DVAU và sinh viên học lại, cải thiện, học vượt qua Google Form.

Các bạn sinh viên muốn phúc khảo kết quả thi vui lòng:

Điền đầy đủ thông tin vào link sau: https://docs.google.com/forms/d/1WgBb6HQJbBhzZyXN5crwXh5V8oCLehRD3PlGjRt_47g/edit

Lưu ý: Link đăng ký chỉ mở trong thời gian nhận đơn.

Nếu sai một trong các thông tin trong đơn thì đơn phúc khảo sẽ không được chấp nhận.

Nếu cần giải đáp thắc mắc và hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại của Bộ phận Khảo thí và ĐBCLGD, Trường Du lịch: 0234. 3676516  hoặc gửi email về địa chỉ:ktdbclhuht@hueuni.edu.vn

Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 21/04/2023. Sinh viên nộp đơn sau thời gian quy định sẽ không được giải quyết.

Kết quả phúc khảo sẽ được đăng tại website Trường Du lịch: http://huht.hueuni.edu.vn

Trân trọng thông báo./.

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKI 2023 – 2024 (Đợt 2)

Phòng Đào tạo và CTSV, Trường Du lịch sẽ nhận đơn phúc khảo kết quả …