Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 khóa 2013-2017

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 khóa 2013-2017

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 khóa 2013-2017:

Sinh viên đã tốt nghiệp đợt 2 khóa 2013-2017 thì đến tổ ĐT-CTSV để nhận bằng bắt đầu từ ngày 14/05/2018.

Lưu ý:

  • Sinh viên đến nhận bằng phải đem theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
  • Nếu sinh viên không đến nhận được mà nhờ người  khác đến nhận thay thì phải làm giấy ủy quyền (mẫu đơn: tại đây) để người đó đến nhận thay.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …