Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm Thân Thể của sinh viên K48 năm học 2017-2018

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm Thân Thể của sinh viên K48 năm học 2017-2018

             Phòng Tổ chức – Hành chính Khoa Du Lịch thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể của sinh viên khóa k48  năm học 2017-2018 cụ thể như sau :

   I BẢO HIỂM Y TẾ

  1. Mức đóng : 286.650đồng/7 tháng( Nhà nước hỗ trợ 30%)
  2. Thời hạn thẻ : 1/1/2018 – 31/07/2018

   II BẢO HIỂM THÂN THỂ

  1. Mức đóng : 70.000đồng/12 tháng
  2. Thời hạn : 1/1/2018-31/12/2018

   III THỜI GIAN THU BẢO HIỂM

   Bắt đầu thu vào ngày 23/11/2017 đến hết ngày 01/12/2017

    _ Thông báo này có kèm theo mẫu đăng ký tham gia bảo hiểm của sinh viên( Lớp trưởng nhận từ phòng y tế bắt đầu từ ngày 23/11/2017)

    _ Đề nghị lớp trưởng khi nhận được thông báo phổ biến rộng rãi cho sinh viên lớp mình biết.

    _ Sinh viên các lớp nộp cho lớp trưởng sau đó lớp trưởng tổng hợp lại nộp cho phòng y tế đến hết ngày 01/12/2017.

Lưu ý : do điều kiện một số lớp k48 sang tháng 12/2017 đã hết học ở trường nên nhà trường tổ chức thu tiền Bảo hiểm sớm hơn 10 ngày

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Công khai toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng của NCS Lê Thị Tố Quyên Khóa năm 2019, ngành Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc …