Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Thông báo về việc thực hiện cài đặt ứng dụng bảo hiểm VssID đối với sinh viên Trường Du lịch

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Hội nghị “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”

Ngày 28/3/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu …