Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2023-2024

Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024, Khoa Giáo dục thể
chất – Đại học Huế (KGDTC) thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên và
các đơn vị thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục thể chất (GDTC), cụ thể như
sau:
Chi tiết tại lnik đính kèm:

Trân trọng./.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023-2024

Khoa Giáo dục thể chất thông báo về việc thu học phí môn học Giáo …