Trang chủ / Lịch công tác / Tuần thứ 3 (Từ ngày 16/8/2021 -22/8/2021)

Tuần thứ 3 (Từ ngày 16/8/2021 -22/8/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
 

Thứ hai,
16-08-2021

07:30 Họp giao ban đầu tuần

(Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow)

 

Thầy Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên Họp trực tuyến: https://meet.google.com/jnm-nncj-divến Giám đốc Đại học Huế
 

 

Thứ ba,
17-08-2021

 

08:00

Tập huấn công tác kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021

(Trực tuyến: https://meet.google.com/jnm-nncj-div)

 

– Đại diện lãnh đạo Phòng công tác sinh viên Trường Du Lịch; Phòng họp 1.1, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên
   

15:00

Tiểu ban Lịch sử thế giới xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 8 năm 2021 (hình thức trực tuyến) – Thành viên Tiểu ban Lịch sử thế giới theo Quyết định số 52/QĐ-HĐTSSĐH ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh sau đại học; (Thầy Tuấn, cô Tám, cô Ngọc Liên) Phòng họp 1.1, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng tiểu ban
Thứ tư,
18-08-2021
15:00 Tiểu ban Khoa học y sinh xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 8 năm 2021 (hình thức trực tuyến)  – Thành viên Tiểu ban Khoa học y sinh theo Quyết địnhsố 52/QĐ-HĐTSSĐH ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh sau đại học; (Thầy Tuấn, cô Tám, cô Ngọc Liên) Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng tiểu ban
Thứ năm,
19-08-2021
08:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2021 (hình thức trực tuyến) – Thành viên Tiểu ban Du lịch theo Quyết địnhsố 52/QĐ-HĐTSSĐH ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh sau đại học; (Thầy Tuấn, cô Tám, cô Ngọc Liên) Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng tiểu ban
  09:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2021 (hình thức trực tuyến)

 

– Thành viên Tiểu ban Du lịch theo Quyết địnhsố 52/QĐ-HĐTSSĐH ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh sau đại học; (Thầy Tuấn, cô Tám, cô Ngọc Liên) Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng tiểu ban
  10:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2021 (hình thức trực tuyến) – Thành viên Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 52/QĐ-HĐTSSĐH ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh sau đại học; (Thầy Tuấn, cô Tám, cô Ngọc Liên) Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng tiểu ban
  14:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2021 (hình thức trực tuyến) – Thành viên Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 52/QĐ-HĐTSSĐH ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh sau đại học; (Thầy Tuấn, cô Tám, cô Ngọc Liên) Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng tiểu ban
  15:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2021 (hình thức trực tuyến) – Thành viên Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 52/QĐ-HĐTSSĐH ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh sau đại học; (Thầy Tuấn, cô Tám, cô Ngọc Liên) Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng tiểu ban

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …