Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / NCKH / (Điều chỉnh thời gian) Sinh viên thực hiện đăng ký nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2019 của Khoa Du lịch

(Điều chỉnh thời gian) Sinh viên thực hiện đăng ký nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2019 của Khoa Du lịch

Căn cứ vào công văn số 264/ĐHH-KHCNMT ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng và đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH và các nhiệm vụ cấp cơ sở đơn vị. Khoa Du lịch thông báo đến các Sinh viên Khóa 50 và 51 quan tâm tham gia đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2019.

Quyền lợi của các bạn sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học:

– Tích lũy và học hỏi thêm nhiều kiến thức khoa học liên quan đến kiến thức đã được học ở nhà trường, kiến thức thực tế ở các doanh nghiệp du lịch…

– Tích lũy được kinh nghiệm cho việc thực hiện luận văn tốt nghiệp ở năm 4.

– Được nhà trường hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài

– Được nhà trường cử giáo viên hướng dẫn thực hiện đề tài, tạo điều kiện về mặt pháp lý để thu thập số liệu và sử dụng nguồn tài liệu ở thư viện Khoa.

– Được hỗ trợ thông tin nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tham gia các cuộc thi khi đề tài có sản phẩm tốt, hỗ trợ khen thưởng khi sản phẩm đạt giải…

Thời hạn đề xuất các nhiệm vụ: từ ngày ra thông báo đến hết  ngày 15/05/2018.

Nơi nhận mẫu đề xuất và gửi đề xuất liên hệ (bản giấy và file điện tử):

Liên hệ trực tiếp Tổ Khoa học Hợp tác Quốc tế để nhận: Mẫu đề xuất (đính kèm) hoặc download trên trang web Khoa Du lịch

Sinh viên gửi mẫu đề xuất  (bản giấy) trực tiếp tại Tổ KHHTQT qua Cô Thùy Dung

Gửi File điện tử kèm theo qua email: phanthithuydung@huaf.edu.vn

Sinh viên thắc mắc liên hệ cán bộ phụ trách Khoa học: Cô Phan Thị Thùy Dung – 0982.02.5599;

Thầy Nguyễn Dương Thiện – 09111.82.444

Đề nghị các sinh viên quan tâm tham gia tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Du lịch

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Chương trình thực tập tại doanh nghiệp: Bệ phóng vững chắc để phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Trường Du lịch

Trường Du lịch luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp du …