Recent Posts

Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2017

Căn cứ vào danh sách các đề tài đề xuất đã sơ tuyển tại các đơn vị trực thuộc Khoa Du lịch; Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ hàng năm; Căn cứ vào quyết định số 1677/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Giám …

Xem tiếp

Các đối tác chiến lược

1. Công ty Cổ phần dịch vụ Cáp treo Bà Nà 2. Công ty Cổ phần du lịch DMZ 3. Công ty Du lịch Vietravel 4. Công ty Du lịch Vietnamtourism 5. Công ty Du lịch Huetourist 6. Khách sạn Saigon Morin Huế 7. Khách sạn La Residence 8. Khách …

Xem tiếp