Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Về việc tham gia Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể của sinh viên K49, K50 năm học 2017-2018

Về việc tham gia Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể của sinh viên K49, K50 năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 của Khoa Du Lịch – Đại   học Huế,

            Căn cứ thời hạn sử dụng thẻ  Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể của sinh viên năm học  2016 – 2017 của sinh viên  khóa 49, 50 .

             Phòng Tổ chức – Hành chính Khoa Du Lịch thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể của sinh viên khóa k49,k50  năm học 2017-2018 cụ thể như sau :

   I BẢO HIỂM Y TẾ

  1. Mức đóng : 491.400đồng/12 tháng( Nhà nước hỗ trợ 30%)
  2. Thời hạn thẻ : 01/01/2018 – 31/12/2018

   II BẢO HIỂM THÂN THỂ

  1. Mức đóng : 70.000đồng/12 tháng
  2. Thời hạn : 01/01/2018-31/12/2018

   III THỜI GIAN THU BẢO HIỂM

   Bắt đầu thu vào ngày 04/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017

    _ Thông báo này có kèm theo mẫu đăng ký tham gia bảo hiểm của sinh viên( Lớp trưởng nhận từ phòng y tế bắt đầu từ ngày 04/12/2017)

    _ Đề nghị lớp trưởng khi nhận được thông báo phổ biến rộng rãi cho sinh viên lớp mình biết.

    _ Sinh viên các lớp nộp cho lớp trưởng sau đó lớp trưởng tổng hợp lại nộp cho phòng y tế đến hết ngày 15/12/2017.

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Sổ tay sinh viên

Sổ tay sinh viên năm học 2023-2024 Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng./. …