Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / Về việc tham gia Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể của sinh viên K49, K50 năm học 2017-2018

Về việc tham gia Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể của sinh viên K49, K50 năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 của Khoa Du Lịch – Đại   học Huế,

            Căn cứ thời hạn sử dụng thẻ  Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể của sinh viên năm học  2016 – 2017 của sinh viên  khóa 49, 50 .

             Phòng Tổ chức – Hành chính Khoa Du Lịch thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể của sinh viên khóa k49,k50  năm học 2017-2018 cụ thể như sau :

   I BẢO HIỂM Y TẾ

  1. Mức đóng : 491.400đồng/12 tháng( Nhà nước hỗ trợ 30%)
  2. Thời hạn thẻ : 01/01/2018 – 31/12/2018

   II BẢO HIỂM THÂN THỂ

  1. Mức đóng : 70.000đồng/12 tháng
  2. Thời hạn : 01/01/2018-31/12/2018

   III THỜI GIAN THU BẢO HIỂM

   Bắt đầu thu vào ngày 04/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017

    _ Thông báo này có kèm theo mẫu đăng ký tham gia bảo hiểm của sinh viên( Lớp trưởng nhận từ phòng y tế bắt đầu từ ngày 04/12/2017)

    _ Đề nghị lớp trưởng khi nhận được thông báo phổ biến rộng rãi cho sinh viên lớp mình biết.

    _ Sinh viên các lớp nộp cho lớp trưởng sau đó lớp trưởng tổng hợp lại nộp cho phòng y tế đến hết ngày 15/12/2017.

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Công khai toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng của NCS Lê Thị Tố Quyên Khóa năm 2019, ngành Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc …