Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu / Đề tài NCKH giảng viên / Danh mục đề tài NCKH các cấp của Giảng viên thống kê từ năm 2008

Danh mục đề tài NCKH các cấp của Giảng viên thống kê từ năm 2008

– Cấp Bộ:

 1. Nghiên cứu chiến lược quảng bá và tiếp thị du lịch để phát triển du lịch bền vững ở Thừa Thiên Huế
 2. Định hướng và giải pháp khai thác tiềm năng du lịch ở vườn quốc gia Bạch Mã
 3. Đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch “Hành trình di sản Miền Trung”
 4. Thực trạng và định hướng phát triển du lịch công vụ ở Thừa Thiên Huế
 5. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo Quản trị kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp kinh doanh Khách sạn – Nhà hàng ở Tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch trên tuyến hành lang kinh tế ĐôngTây Việt Nam.

– Cấp Đại học Huế

 1. Nghiên cứu văn hóa tâm linh trong các lễ hội được tổ chức tại các chùa ở Huế phục vụ phát triển du lịch (2011)
 2. Thiết kế và xây dựng hệ thống tư vấn thông tin khách sạn ở thành phố Huế (2012)
 3. Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch di sản ở Thừa Thiên Huế (2012)
 4. Nghiên cứu xây dựng một số tua du lịch kết hợp từ thiện ở thành phố Huế (2013)
 5. Xây dựng khung ứng dụng sử dụng mô hình đa tác tử hút và đẩy cho hệ thống tư vấn điểm du lịch ở khu vực miền Trung – Việt Nam (2015)
 6. Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội ở Thừa Thiên Huế (2016)
 7. Xây dựng khung ứng dụng hướng dẫn nhóm du khách dựa trên mạng cảm biến không dây (2017)
 8. Xây dựng module hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho hệ quản trị nội dung trong kinh doanh du lịch (2017)
 9. Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu thông tin cho điểm đến du lịch thông minh của thành phố Huế (2018)
 10. Văn hóa văn bản và không gian hành chính: khai thác giá trị Châu bản triều Minh Mệnh trong không gian cung đình Huế để phát triển du lịch di sản ở Thừa Thiên Huế (2018)
 11. Đánh giá sự tham gia của người dân trong khai thác và phát triển một số hoạt động du lịch cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế (2018)
 12. Đo lường hình ảnh điểm đến trong tâm trí du khách – trường hợp của tỉnh Quảng Trị, Việt Nam (2018)

– Cấp Tỉnh/Huyện

 1. Nghiên cứu, thử nghiệm một số tua du lịch dựa vào cộng đồng vùng đầm phá Tam Giang (2009)
 2. Nghiên cứu các sản phẩm du lịch và xây dựng website du lịch huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế (2012)
 3. Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cẩm nang du lịch huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (2015)
 4. Nghiên cứu phát triển dịch vụ bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị (2016)
 5. Kiểm kê, đánh giá và quản lý hệ thống tài nguyên du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2017)

– Cấp Khoa (Danh mục file đính kèm)

About admin

Tin liên quan

Danh mục đề tài NCKH các cấp của Giảng viên thống kê từ năm 2009 – 2021

Đề tài Nafosted – RCUK giai đoạn 2016 – 2019: Đánh giá lợi ích của …