Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Báo cáo ba công khai / Báo cáo công khai năm học 2022-2023

Báo cáo công khai năm học 2022-2023

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (Bieu_17).

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học (Bieu_18).

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học (Bieu_19).

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học (Bieu_20).

5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học (Bieu_21).

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp K52 về chương trình đào tạo và hoạt động liên quan đến chất lượng đào tạo

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác đảm bảo chất lượng giáo …