Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2023 (từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023)

Lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2023 (từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
11-07-2023

08:00

Hội thảo “Đổi mới giáo dục đại học theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo: Quốc tế và Việt Nam”

 Các cá nhân quan tâm tham dự.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ tư,
12-07-2023

08:00

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo đa lĩnh vực”

 Các cá nhân quan tâm tham dự.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Bùi Văn Lợi – Trưởng Ban tổ chức Hội thảo

14:00

Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

Thầy Hữu Tuấn

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

Thứ năm,
13-07-2023

08:00

Hội thảo “Kết nối liên ngành giữa các nhóm nghiên cứu mạnh”

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung – Trưởng Ban tổ chức Hội thảo

13:30

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý III năm 2023

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ sáu,
14-07-2023

08:00

Hội thảo “Ứng dụng phần mềm quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Đại học Huế”

Theo thông báo triệu tập

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Trưởng Ban tổ chức Hội thảo

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-03-2024 …