Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Báo cáo ba công khai / Báo cáo công khai năm học 2023-2024

Báo cáo công khai năm học 2023-2024

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (biểu 17)

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học (biểu 18)

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học (biểu 19)

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học (biểu 20)

5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học (biểu 21)

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc khảo sát của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Du lịch học kỳ I (đợt 1) năm học 2023-2024

Với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Du lịch thông báo …