Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Khảo sát đảm bảo chất lượng / Thông báo về việc khảo sát của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Du lịch học kỳ II (đợt 2) năm học 2023-2024

Thông báo về việc khảo sát của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Du lịch học kỳ II (đợt 2) năm học 2023-2024

Với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Du lịch thông báo đến sinh viên các lớp khoá K55 (bao gồm Du lịch điện tử, TCQLSK, Du lịch, QTKD, QLLH, QLLH ĐT1, QTKS, QTKS ĐT1, QTKS ĐT2); các lớp khoá K57 (bao gồm Lữ hành 5, Du lịch 1, QTKS1, QTKS3, QTNH) vừa kết thúc chương trình các học phần học kỳ II (đợt 2) năm học 2023-2024 tiến hành khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên theo thông báo đính kèm dưới đây:

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc khảo sát của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Du lịch học kỳ I (đợt 1) năm học 2023-2024

Với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Du lịch thông báo …