Trang chủ / Lịch công tác (trang 13)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2021 (từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 21-07-2021 14:30 Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lần thứ X (Bố trí ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm 5K)   Thầy Hữu Tuấn   Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2021 (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021)

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 15-07-2021 08:00 Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Du lịch trình độ Tiến sĩ    – Hiệu trưởng; – Ban soạn thảo Đề án.   Phòng họp …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2021 (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021)

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 05-07-2021 07:30 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow).  Hiệu trưởng, Hiệu phó TDL Họp trực tuyến Giám đốc Đại học Huế 10:00 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Đại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 6 năm 2021 (từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021)

 Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 28-06-2021 14:00 Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ xét thay đổi chức danh nghề nghiệp hạng III Thầy Hữu Tuấn   Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Giám …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2021 (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021)

  Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 21-06-2021 07:30 Họp giao ban đầu tuần (Họp trực tuyến tại:meet.google.com/zqj-ekpm-yow)   Thầy Hữu Tuấn, Cô Vân Ti   Họp trực tuyến Giám đốc Đại học Huế Thứ ba, 22-06-2021 08:00 Hội nghị tập huấn …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2021 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

  Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 14-06-2021 08:00 Họp Hội đồng thẩm định và nghiệm thu giáo trình: “Quản lý Nhà nước về du lịch”. Chủ biên: TS.Trần Thị Ngọc Liên – Thành viên Hội đồng theo Quyết định số …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2021 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

      Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 09-06-2021 08:00 Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ xét thay đổi chức danh nghề nghiệp hạng III   Thầy Hữu Tuấn   Phòng họp I.7, số 01 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2021 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)

 Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 31-05-2021 07:30 Giao ban đầu tuần (họp trực tuyến tại: meet.google.com/zqj-ekpm-yow)     Thầy Hữu Tuấn   Họp trực tuyến Giám đốc Đại học Huế Thứ năm, 03-06-2021 08:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2021 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 24-5-2021 10:00 Họp về việc giảng viên xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân   Ban lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn   Phòng họp TDL Q.Hiệu trưởng

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2021 (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021)

   Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 10-05-2021 09:00 Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 (Họp trực tuyến tại địa chỉ: https://meet.google.com/pbv-otsv-fqj)   Thầy Hữu Tuấn   Họp trực tuyến Giám đốc Đại học Huế …

Xem tiếp